Matematik 4

Geogebrafil: Rotationskropp

Uppdatera räknare (för att kunna mata in integraler "naturligt"). Hämta först hem TI Connect för Mac, sedan Operating System och installera det. Du behöver en USB-kabel mellan dator och räknare.


Kapitel 3.6 (finns ej i boken)


Filmgenomgång kap 2 av larardalle


Skriva matematiska formler på Macen, "Mathmagic Lite Edition" för Mac OS X är gratis

Tidplan för kursen med denna bok

Om kursen hos skolverket : Formelblad Ma4


akademisalpeter.se