Öva räkna - gånger, dividerat med, plus och minus

uppstart pågår

hej