Kemi 1, 2015-2016

Labbar: kokning, mätglas, pipettering.


Prenumerera på Allkemi och få en penna med ett utdragbart periodiskt system.


Labbrapportmall på Google : Labbrapportmall till Pages : Keynote labbrapport

Ordningsregler : Keynote om säkerhet


Om Kemi 1 hos Skolverket


Tillbaka till akademisalpeter

Kahoot